شرکت گسترش کشت تهران

شرکت گسترش کشت تهران در سال ۱۳۶۸ تأسیس و در طی  سال های گذشته با جمع آوری اطلاعات فنی و بکارگیری ماشین آلات و روش های تولید و ساخت تعداد بسیار زیادی انواع  قالب ها و با تنظیم اسناد فنی و شناسنامه تولید، موفق به تجمیع توان علمی تولید گردیده، بطوریکه در حال حاضر در بسیاری از تولیدات سیستم های کشاورزی، خودرویی و صنعتی، دارای بالاترین ظرفیت و توان تولید در سطح کشور و در برخی تولیدات در سطح بین المللی می باشد.

شرکت کسترش کشت تهران

اعتقاد به بهبود مستمر و افزایش مداوم سطح رضایت مشتری باور کلیه مدیران و پرسنل سازمان می باشد 

فنی و مهندسی

ویل موو و بهره برداری

بهره برداری اصولی از سیستم:

  بهره برداری اصولی از ماشین آبیاری موتوری چرخدار هم در عملکرد مطلوب سیستم و هم در طول عمر آن نقش تعیین کننده دارد. تجارب سال های اخیر استفاده از این سیستم ها در سرتاسر کشور نشانگر این واقعیت است که حتی در شرایطی که طراحی خوب نبوده و یا حتی اجرای پروژه دارای اشکالات اساسی بوده است، بهره برداران علاقمند و فهیم توانسته اند از سیستم به خوبی بهره برداری نمایند، در صورتیکه در مواردی مشاهده گردیده که با وجود طراحی خوب و اجرای مناسب متأسفانه          بهره برداری غلط و غیرمسئولانه از سیستم باعث عدم کارائی لازم سیستم گردیده و حتی یک پروژه را به شکست کشانیده است .

 آنچه مسلم است اینکه مانند هر ماشین مکانیکی دیگر توجه به چگونگی استفاده اصولی و بکارگیری آن می تواند نقش تعیین کننده و مهمی در استفاده مطلوب از ماشین داشته باشد. در این رابطه به توصیه های زیر توجه شود:

-         به توصیه های مندرج در کتابچه طراحی توجه کنید.

-         علاوه بر مدت های تعیین شده برای آبیاری که در دفترچه طرح درج گردیده، دقت کنید چنانچه زمین زراعی دارای بافت سنگین و یا دانه ریز می باشد مدت آبیاری توصیه شده چنانچه ایجاد رواناب می کند و یا به دلیل چسبندگی در مرحله خاک آب جابجائی دستگاه را با مشکل روبرو می کند، حتما" ساعات آبیاری را کاهش دهید.

-         از ترمز در مواقع غیر بهره برداری استفاده کنید.

-         از هرگونه نشتی از اتصالات که باعث کاهش فشار آب می گردد جلوگیری کنید.

-         دقت کنید که همیشه آب بدون مواد معلق وارد سیستم شود.

-         در هر شرایطی توجه داشته باشید که محور دستگاه باید عمود برخط اصلی باشد.

-         دقت داشته باشید که دستگاه به آرامی و نرمی شروع به حرکت نماید.

 

چگونگی جابجائی سیستم

ü      ابتدا آب را با فشار وارد دستگاه کنید تا ذرات خاک و گل و لای جمع شده در داخل دستگاه، از انتهای دستگاه خارج شوند( با بازکردن شیر ته خط).

ü      پس از قطع جریان آب( بستن شیرها) اجازه دهید که آب لوله ها از طریق سوپاپهای تخلیه کاملا" خالی شود.

ü      چنانچه مایل به تسریع در امر تخلیه آب باشید( بخصوص درمرحله خاک آب) می توانید با بازکردن شیرته خط به تخلیه سریع آب در انتهای سیستم کمک کنید.

ü      چنانچه زمین دارای عوارض ناهمگن باشد اجازه دهید که در بخشهای پست زمین نیز آب لوله ها تخلیه گردد. خصوصا" جابجائی در شب حتما" توسط کارگران مسئول و دلسوز انجام گردد تا از بروز مشکلات جلوگیری گردد.

ü      شیلنگ سر دستگاه را از سیستم جدا کنید.

ü      گاهی بطور غیرمنتظره جای قناتهای مخروبه در زمین در اثر آبیاری های گذشته نشست می کند که چرخ های دستگاه ممکن است در آن فرو رود، به این مسئله توجه شود. خصوصا" برای جابجائی دستگاه در شب قبلا" مسیر بازدید شود.

ü      ممکن است پس از مدتی در اثر انحراف اندک سیستم(که به آن توجه نشده)سر دستگاه خصوصا" در جابجائی شبانه به پایه های هیدرانت برخورد کند که بخصوص در روز این مشکل برطرف و در شب مورد توجه قرار گیرد.

ü      چنانچه به هر دلیلی آبیاری بیش از حد انجام شده باشد و چرخها اصطلاحا"به گل نشسته باشد، از جابجائی فوری دستگاه اجتناب کرده فرصت دهید خاک از حالت اشباع خارج شود.

ü      در اثر ایجاد اختلال در حرکت یک انتهای دستگاه، انتهای دیگر دستگاه باید بطور دستی حرکت داده شود تا دستگاه دوباره روی یک خط قرار گیرد. انتهای دستگاه باید بعد از درست شدن موقعیت خط، تراز گردد. این مسأله برای ممانعت از جلو افتادن چرخ ها از موتور محرک در هنگام حرکت، بسیار مهم است. برای صاف کردن دستگاه چنانچه میزان انحراف زیاد نباشد      می توان لوله های قرار گرفته در یک طرف موتور که عقب مانده را چند متر با دست بلند نموده و به جلو برد و لوله های طرف دیگر را به همان میزان به عقب هدایت نمود، بهیچ وجه با ایجاد مانع در یک طرف و حرکت دستگاه سعی در صاف کردن دستگاه نداشته باشید.

 

 

سرویس و نگهداری دستگاه:

ü      پس از اولین راه انداری دستگاه حتما" برای مدتی همراه با جریان آب ته خط را بازبگذارید تا کلیه رسوبات و مواد زائد درون لوله های اصلی و سیستم کاملا" تخلیه گردد.

ü      پس از یک دور کامل آبیاری و پس از راه اندازی حتما" کلیه پیچها خصوصا" روی چرخ ها را آچارکشی کنید.

ü      فیلتر روغن هیدرولیک را پس از یک مدار کامل آبیاری و پس از راه اندازی بازدید و تمیز کنید.

ü      بستگی به کیفیت آب پس از یک مدار آبیاری حتما" با باز کردن ته خط مواد زائد جمع شده در انتهای سیستم را تخلیه کنید. در پایان مدارهای بعدی در صورت وجود مواد زائد در آب این عمل را تکرار کنید.

ü      بازدید مرتب واشرها و لاستیک های آب بندی.

ü      در مواردی ممکن است زه ( باریکه آلومینیومی قطری) موجود در قطر سوپاپ های تخلیه(قطعه آلومینیومی) شکسته شده باشد که در این صورت در اثر فشار آب زبانه لاستیک سوپاپ تخلیه از کوپلینگ لوله رد شده و باعث آب دادن دستگاه می گردد. بنابراین سوپاپ های تخلیه بازدید و در صورت مشاهده شکستگی تعویض گردد.

ü      مشخص نمودن عیب های دستگاه در انتهای فصل آبیاری و باز کردن قطعات برای نصب مجددشان در بهار.

 

بازدید زنجیرهای چرخ :

  کشش زنجیرها را پس از مدتی استفاده، باید زیاد نمود تا خم (شکم یا شلی) آنها کم شود و هر ماه با روغن هیدرولیک یا معادل آن، این زنجیرها را روغن کاری کنید.

سرویس موتور:

روغن موتور را در زمان تعیین شده تعویض نمائید(از روغن موتور 30 استفاده کنید). دقت شود به مقدار کافی روغن ریخته شود، در غیر اینصورت قطع کن مخصوصی در موتور وجود دارد که مانع روشن شدن موتور می شود.

سرویس سیستم هیدرولیک و شاسی :

ü      بر روی شاسی تعدادی گریسخور نصب شده، بعد از هر 3 دور آبیاری آنها را گریسکاری کنید.

ü      زنجیرها را توسط پیچ های تنظیم طبق دستورالعمل تنظیم کنید.

ü      هر ماه یک بار صافی فیلتر هیدرولیک را تمیز کنید، دقت کنید توری پاره نشود.

ü      هر سال یک بار با شروع فصل زراعی روغن هیدرولیک را تعویض نمائید.

ü      سطح روغن هیدرولیک را مرتبا" کنترل کنید.

ü      پیچهای چرخ ها را مرتب بازدید و در صورت شل شدن سفت کنید.

ü      اگر چنانچه در هر شرایطی روغن هیدرولیک کثیف و یا آلوده به آب باشد آنرا تخلیه و مجددا" پرکنید دقت کنید قبل از پرکردن مجدد توری فیلتر را شسته و نصب کنید.

خوابیدن دستگاه برای مدت طولانی

ü      دستگاه را به کنار مزرعه و نزدیکترین منطقه به سازمان مزرعه هدایت کنید.

ü      کمربندهای کوپلینگ ها را باز کنید.

ü      تمام واشرها و لاستیک های فلاپر را باز و در محل مناسب داخل انبار نگهداری کنید.

ü      موتور و سیستم هیدرولیک دستگاه را باز کنید و به انبار منتقل نمائید.

ü      سرلوله ها را بوسیله پلاستیک و یا پارچه بپوشانید، این کار از ورود حیوانات و پرندگان کوچک به داخل لوله ها و تجمع علف ها و خاشاک در درون آن جلوگیری می کند.

ü      زنجیرها و دنده ها را با یک لایه گریس معمولی بپوشانید.

ü      در مناطقی که اراضی دارای شوری ویا املاح زیاد آهکی می باشد، در صورت نگهداری دستگاه بصورت باز شده (قبل از نصب) از تماس مستقیم لوله های آلومینیومی با زمین بصورت بلاواسطه جدا" خودداری گردد زیرا باعث سوراخ شدن ( خوردگی ) لوله ها می گردد. در مورد چرخ ها و سایر قطعات نیز عینا" احتیاطات لازم بعمل آورده شود. در این رابطه یا لوله ها و قطعات روی پالت گذاشته شود و یا با گذاشتن چند قطعه آجر و استقرار تخته روی آن فاصله لازم با زمین ایجاد گردیده و سپس لوله هاو قطعات روی آن گذاشته شود.

توصیه می شود که در طول خوابیدن دستگاه تعمیرات و تغییرات اساسی مورد لزوم انجام گردد تا در فصل جدید زراعی دستگاه کاملاً آماده بهره برداری باشد.

مراحل طراحی

  گام اول : انجام آزمايش نفوذپذيري خاک به روش استوانه مضاعف

مسئله رواناب يکي از مهم ترين عوامل مديريتي در طراحي سنترپيوت جهت کارکرد اصولي و پايدار سنترپيوت مي باشد . وقوع و يا عدم وقوع رواناب در سيستم سنترپيوت بستگي اساسي به پارامترهاي خاک و شيب زمين و طول دستگاه و ... دارد. از آنجايي که سنترپيوت ، متحرک است و مقدار توقف دستگاه در يک نقطه بقدري نيست که به سرعت نفوذ نهايي خاک برسيم لذا بمنظور اطمينان کافي از عدم وقوع رواناب بخصوص در خاک هاي سنگين مي بايست رابطه نفوذ تجمعي آب در خاک مشخص و تعيين گردد. بدين منظور با انجام آزمايش استوانه مضاعف در خاک منطقه طرح ، ضرايب اين معادله بدست مي آيد . در اين معادله a و b بدون بعد مي باشند و t برحسب دقيقه و d مقدار نفوذ تجمعي بر حسب mm مي باشد .

 
 

 

 

 

باتوجه به اينکه براي اراضي منطقه طرح نتايج آزمايش نفوذپذيري با استفاده از استوانه مضاعف در اختيار نمي باشد، در طراحي از ضرايب معادله نفوذ تجمعي خاکي با بافت مشابه استفاده شده است.

 

گام دوم : تعيين نحوه پخش

تصميم گيری در مورد نحوه پخش آب نقش اساسی در عملکرد سيستم دارد . يک پکيج پخش مناسب می تواند مديريت بهينه آب ، کاربرد کود و کنترل آفات را همراه داشته باشد و هزينه انرژی را کاهش داده و از هدر رفت آب جلوگيری کند .

انواع سيستم های پخش آب عبارتند از :

1-      صفحات ثابت Fixed Pad

2-     صفحات دوار Rotating Pad

3-     اسپرينکلرهای ضربه ای

4-     سيستم LEPA ( پخش دقيق با کمترين انرژی )

هر کدام از اين گزينه ها مزايای خاص خود را دارد . محل پخش آب نيز مهم است ، آب می تواند از بالای لوله ، بالای تاج گياه ، زير تاج گياه و يا بر روی زمين پخش شود.

 

گام سوم : انتخاب نوع آبپاش ها

1- Fixed Pad

سادگی در طراحی و دقت در تحويل آب و راندمان بالا و هزينه پايين از خصوصيات بارز اين نوع آبپاش ها است .

 
  Description: fixed pad

 

 

 

 

 

22 - پخش دقيق با انرژی کم LEPA

يک مديريت کامل سيستم آبياری با انرژی کم که خطا را کاهش داده و نيز عدم پخش آب برروی شاخ و برگ گياهان از جمله ويژگيهای اين سيستم است .

 
  Description: lepa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33- صفحات دوار Rotating

ااين صفحات نفوذ بهتر ، قطر خيس شده بيشتر وقطرات بزرگتر و خطای کمتر و تبخير کمتر را بوجود خواهند آورد .

       
  Description: rorating
    Description: rotating2
 

 

 

 

 

 

 

 

4- آبپاش های ضربه ای

Description: sprinklerاين آبپاش ها بدليل ايجاد قطر خيس شده بزرگ ، برای خاک های با نفوذ پذيری کم مناسب   می باشند و زاويه پاشش آنها قابل تنظيم است .

 

 

 

 

 

 

5-     اسپريرهای جهت دار

Description: 180اسپريرهای با زاويه پاشش 180درجه ، چرخها را خشک نگه می دارند تا کشش بهتر و کوبيدگی کمتر خاک توسط چرخ حاصل شود .

 

 

 

در مرحله طراحی سيستم سنتر پيوت ، شدت پخش سيستم می بايست با سرعت نفوذ آب در خاک Intake rate و نيز ذخيره سطحی Surface storage هماهنگ باشد . در واقع شدت پخش سيستم سنتر پيوت تحت تأثير اين دو فاکتور مهم قرار می گيرد .

فاکتور مهم ديگر در اين سيستم، زمان کار آن می باشد که به شعاع پاشش آبپاش و فشار کارکرد آبپاش بستگی دارد. اگر آبپاش هايی با شعاع پاشش کم انتخاب شوند شدت پخش سيستم افزايش می يابد و اين بدين معنی است که هر نقطه از مزرعه بايد زمان کمتـری  آب دريافـت کند. وقتی که آبپاش های بزرگ با فشار کارکرد بالا انتخاب می شوند شدت پخش کاهش پيدا می کند و در نتيجه زمان کار سيستم طولانی تر می شود.

نوع آبپاش

فشار کارکرد((PSI

سيستم  LEPA

10-6

اسپريرها

25-10

اسپرينکلر های کوچک

60-30

اسپرينکلر های بزرگ

80-40

 

 

 

 

 

 

 

وقتی که فشار کار خيلی زياد باشد از يکنواختی پخش آبپاش ها مخصوصاً در شرايطی که وزش باد شديد باشد کاسته می شود . فشار کارکرد بالا ، هزينه انرژی زيادی را بدنبال دارد از اين رو استفاده از سيستم های با فشار پايين توسعه داده شده است که می توان به سيستم های LEPA (عملکرد صحيح با صرف کمترين انرژی ) و LDN(جريان کم و آهسته نازل ) اشاره نمود .

طبقه بندی آبپاش ها بر حسب فشار کارکرد

آبپاش های سيستم سنتر پيوت را می توان مطابق جدول زير طبقه بندی نمود :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       جدول 1 - تفاوت بين سيستم های فشار بالا ، فشار پايين و سيستم های LEPA

 

 

فشار بالا

فشار پايين

LEPA

فشار نوعي پيوت PSI

80

35

25

شدت پخش

کم

زياد

خيلي زياد

اندازه خروجي

بزرگ

کوچک

متغير

تبخير و تلفات باد

بستگي به سرعت باد دارد

کم

ندارد

پتانسيل رواناب

کم

متوسط

خيلي زياد

تاثير تغييرات ارتفاعي

کم

زياد

زياد

هزينه انرژی 

زياد

متوسط

کم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسپرينکلر ها برروی لوله های لترال نصب مي شوند و عمل آبياری را بر فراز گياه انجام می دهـند و اسـپريـرها بر روی رايـزرها و لـوله های آبده نصــب می شـوند و در ارتـفاع پاييـن dowin in the crop عمل آبياری را انجام می دهند که در نتيجه از مقدار تبخير و اثر نامطلوب باد کاسته می شود .

شکل شماره 1 تاثير انواع مختلف آبپاش ها را برروی شدت پخش سيستم نشان می دهد . جدول شماره 1 نيز سيستم های مختلف را بر حسب فشار کارکرد مقايسه می کند .

 

 

Description: شکل2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهمترين پارامتر مديريتی سيستم سنتر پيوت ، زمان بندی و عمق پاشش است. زمان بندی و تنظيم تايمر دستگاه بايد به نحوی باشد که نياز آبی گياه را بر آورده کند و نيز روانابی بوجود نيايد که مشکل رواناب، مهمترين جزء مديريتی در سيستم های با فشار کارکرد پايين می باشند. چون در اين سيستم ها قطر ذرات آب بزرگ است و باعث وارد نمودن نيروی شديد به سطح خاک شده که باعث سله بستن خاک و ايجاد رواناب می شود. اين مشکل بخصوص در زمين های با نفوذ پذيری کم و نيز در زمين های شيب دار بايد به نحو مطلوبی مديريت شود.

الگوی پخش

بطور عمده دو روش ويژه برای پخش آب از سنتر پيوت برروی سطح خاک استفاده می شود :

1.       فاصله گذاری ثابت، اندازه آبپاش ها متغير

در اين روش ، آبپاش ها به فواصل مساوی در طول دستگاه نصب می شوند و هر چه به انتهای دستگاه نزديکتر می شويم اندازه آبپاش بزرگتر می شود. اين روش با خاک و تو پو گرافی هماهنگی بيشتری دارد.

2.       فاصله گذاری متغير، اندازه آبپاش های ثابت

در اين روش هر چه به انتهای دستگاه نزديک تر می شويم فاصله گذاری کمتر می شود. شدت پخش و امکان متراکم شدن خاک بستگی به نوع آبپاش بکار رفته دارد.

 

گام چهارم : انتخاب فاصله گذاری

فاصله گذاری آبپاش ها  بايد به گونه ای باشد که بهترين همپوشانی را داشته باشند. ارتفاع نازل تا سـطح زمين نيـز می بايست متناسب با نحوه پخش و تاج گياه باشد .

 

گام پنجم : انتخاب رگلاتور

بمنظور تامين يکنواختی توزيع بالا می توان از تنظيم کننده های فشار يا رگلاتورها استفاده نمود . در مرحله طراحی می بايست از يکنواختی توزيع هم در زمين های تپه ماهور و هم در زمين های صاف اطمينان حاصل نمود . استفاده از رگلاتور يک جريان ثابت را در طول تغييرات ارتفاعی بوجود می آورد .

 

گام ششم : گان انتهايي

انتخاب يک گان انتهايي بهينه با توجه به ابعاد مزرعه و طول دستگاه انتخابي صورت مي گيرد. گان انتهايي به دو صورت مي تواند استفاده گردد . گان انتهايي مي تواند در تمام طول مدت زمان آبياري، فعال باشد و يا فقط در زمانهايي که دستگاه به گوشه هاي مزرعه مي رسد شروع به فعاليت بکند.

با توجه به شدت بارش بالاي آبپاش گان و خطر ايجاد رواناب سطحي، دستگاه هاي درنظر گرفته شده براي اراضي طرح فاقد گان انتهايي مي باشند.

 

گام هفتم : بوستر پمپ

بوستر پمپ در انتهاي دستگاه بکار مي رود تا فشار کارکرد گان انتهايي را تنظيم کند تا گان انتهايي در فشار کارکرد طراحي شده ، عملکرد مناسبي داشته باشد.

 

 

پارامترهاي مورد استفاده در طراحي

محاسبات مربوط به پارامترهاي مورد استفاده در طراحي سنتر پيوت با توجه به کتابSPRINKLE AND TRICKLE IRRIGATION  نوشتهJACK KELLERانجام می گردد. این پارامترها به شرح زیر می باشد:

1- طول دستگاه و اورهنگ : با توجه به ابعاد زمين و طول اسپن هاي موجود در بازار بدست مي آيد.

2- عرض خيس شده توسط آبپاش انتهايي : باتوجه به آبپاش انتهایی مورد استفاده مشخص مي گردد.

4- شعاع آبياري دستگاه : با توجه به طول دستگاه بدون اورهنگ ، طول اورهنگ و عرض خيس شده توسط آبپاش انتهايي بدست مي آيد.

5- رابطه نفوذ تجمعي آب در خاک : از آنجا که سيستم سنترپيوت ، متحرک است و مقدار توقف دستگاه دريک نقطه بقدري نيست که به سرعت نفوذ نهايي خاک برسيم لذا نياز به مشخص بودن معادله نفوذ تجمعي آب در خاک مي باشد که با انجا م آزمايش استوانه مضاعف در خاک منطقه طرح ، ضرايب اين معادله بدست مي آيد.

6- ضريب يکنواختي ، درصد کفايت آبياري و راندمان پخش آبياري : با توجه به مقادير پيشنهادي براي اين پارامترها درنظر گرفته مي شود.

7- بخش مؤثر آب آبياري : براي تعيين اين پارامتر ابتدا مي بايست شاخص درشتي را با توجه به نوع آبپاش انتخابي بدست آورد، سپس با توجه به تبخير و تعرق پتانسيل، سرعت باد و شاخص درشتي مي توان بخش مؤثر آب آبياري را محاسبه کرد.

8-  راندمان آبياري : با توجه به راندمان پخش آبياري ، بخش مؤثر آب آبياري و راندمان انتقال قابل محاسبه است.

9- ساعت آبياري در شبانه روز : که مقدار آن براي ماه پيک منظور مي گردد بدين نحو که با درنظر گرفتن ساعات استراحت پمپ و دستگاه در شبانه روز ، مقدار ساعت آبياري را درنظر مي گيريم.

10- متوسط شدت پخش آب در انتهاي زمين : با توجه به عرض خيس شده توسط آبپاش انتهايي ، شعاع آبياري بدون پاشنده انتهايي ، متوسط عمق ناخالص روزانه در ماه پيک و ساعات آبياري در شبانه روز  بدست مي آيد.

11- ذخيره سطحي : در طراحي سيستم سنترپيوت دو فاکتور مهم نقش اساسي دارند : نفوذپذيري خاک و ذخيره سطحي. هرچقدر ذخيره سطحي و نفوذپذيري خاک بيشتر باشد احتمال وقوع رواناب کمتر است.

12- حداکثر زمان آبياري در نقطه انتهايي قبل از تجمع آب : اين پارامتر بر اساس متوسط شدت پخش آب در انتهاي زمين ، معادله نفوذ تجمعي خاک و ذخيره سطحي بدست مي آيد.

13- عمق آب آبياري قبل از تجمع : براساس حداکثر زمان آبياري و متوسط شدت پخش آب در انتهاي زمين بدست مي آيد.

14- حداکثر سرعت حرکت انتهاي دستگاه : با توجه به کاتالوگ هاي موجود بدست مي آيد که تقريبا" در محدوده 3-8/1 متر در دقيقه مي باشد.

15- حداقل سرعت حرکت انتهاي دستگاه : براي تعيين حداقل درجه تايمر دستگاه نياز به تعيين حداقل سرعت حرکت انتهاي دستگاه مي باشد که از طريق عرض خيس شده توسط آبپاش انتهايي و حداکثر زمان آبياري در انتهاي دستگاه بدست مي آيد .

16- حداقل درجه تايمر دستگاه : بر اساس حداقل سرعت حرکت انتهاي دستگاه و حداکثر سرعت حرکت انتهاي دستگاه بدست مي آيد .

17- حداکثر مدت چرخش دستگاه : با توجه به طول دستگاه بدون اورهنگ و حداقل سرعت حرکت انتهاي دستگاه قابل محاسبه است .

18- فاکتور فرکانس آبياري : بمنظور اصلاح مقادير مصرف آب گياه محاسبه مي شود و با توجه به نوع گياه و دور آبياري بدست مي آيد .

19- حداکثر دور آبياري باتوجه به نگهداري خاک : از طريق تخليه مجاز ، عمق ريشه ، آب قابل استفاده و ماکزيمم تبخير و تعرق بدست مي آيد.

20- حداقل تعداد دور دستگاه در روز : با توجه به پارامترهاي ساعات آبياري در شبانه روز و شعاع آبياري دستگاه بدون پاشنده انتهايي بدست مي آيد .

21- راندمان پاشنده انتهايي : از طريق بخش مؤثر آب آبياري محاسبه مي گردد .

22- دبي دستگاه بدون پاشنده انتهايي : بر اساس ماکزيمم تبخير و تعرق ، راندمان آبياري و شعاع آبياري بدون پاشنده انتهايي بدست مي آيد .

23- شعاع پاشنده انتهايي : از طريق پارامترهاي ساعت آبياري ، عمق ناخالص روزانه پاشنده انتهايي و دبي پاشنده انتهايي بدست مي آيد .

24- دبي سيستم : از مجموع دبي دستگاه بدون پاشنده انتهايي و دبي پاشنده انتهايي بدست مي آيد .

25- شعاع آبياري دستگاه با پاشنده انتهايي : با توجه به شعاع آبياري دستگاه بدون پاشنده انتهايي و شعاع پاشنده انتهايي بدست مي آيد .

26- ارتفاع لوله از سطح زمين : منظور ارتفاع دستگاه از سطح زمين است نه ارتفاع پاشنده . اين پارامتر جهت تعيين فشار کار کرد سيستم بکار مي رود . ارتفاع دستگاه از سطح زمين تقريبا" در محدوده 5/2 تا 3 متر مي باشد.

27- فاصله آبپاشها : از روي کاتالوگ هاي مربوطه بدست مي آيد تا بهترين همپوشاني را داشته باشد . لازم به ذکر است که همپوشاني در سيستم سنترپيوت بيش از 100% است. از اين رو فاصله گذاري بنحوي است که اين همپوشاني بدست آيد .

سنترپیوت
انواع ماشینهای آبیاری

آبياري باراني یک نوع آبیاری تحت فشار ميباشد كه آب را توسط آبپاش ها، به صورت قطرات ريز باران درآورده و در سطح زمين و شاخ و برگ گياهان پخش ميكند. با توجه به اين نحوه توزيع آب، روش‌هاي آبياري باراني داراي مزايايي به شرح زير ميباشند :

·       امكان استفاده در اراضي پرشيب با توپوگرافي نامناسب.

·        امكان استفاده در اراضي با عمق خاك زراعي كم كه عمليات تسطيح با مشكل مواجه ميباشد.

·       امكان استفاده در اراضي كه عمق خاك زراعي بدليل بالا بودن سطح ايستابي و كم عمق بودن لايه غيرقابل نفوذ محدود باشد.

·       امكان استفاده در اراضي با نفوذپذيري زياد (بافت بسيار سبك).

·        توزيع يكنواخت آب آبياري در تمام نقاط مزرعه.

·        امكان استفاده براي گياهاني كه عمق توسعه ريشه آنها كم و در نتيجه عمق آب آبياري نيز محدود ميباشد.

·        تلفات كمتر زمينهاي زراعي بدليل حذف انهار آبياري.

·        صرفهجويي در نيروي كار در سيستمهاي پيشرفته آبياري باراني.

·        امكان استفاده براي جلوگيري از يخبندان در هواي سرد و خنك كردن محيط گياه در هواي گرم.

·        سهولت آبياري شبانه در سيستمهاي پيشرفته آبياري باراني.

·        امكان استفاده از آبياري بارانی با هر عمق و دور آبياري (مديريت آبياري).

·        بالا بودن راندمان كاربرد آب آبياري.

·        كمك به رشد بهتر گياهان با تلطيف محيط اطراف گياهان.

روش‌هاي آبياري باراني داراي محدوديت‌هايي نيز مي‌باشند كه مهمترين آنها بشرح زير مي‌باشد :

·        هزينه سرمايهگذاري اوليه نسبتاً زياد.

·        هزينه نگهداري و بهرهبرداري زياد بعلت نياز به مصرف انرژي و نياز به وسايل جانبي.

·        در خاك هاي با چسبندگي زياد حركت دستگاه هاي آبياري يا جابجايي بال هاي آبياري توسط كارگر با مشكل مواجه ميباشد.

·        سموم آفتكش و قارچكش را از روي برگ ها ميشويد.

·        ابتلا به بيماري هاي گياهي در بعضي از گياهان بدليل افزايش رطوبت اطراف گياهان بيشتر ميباشد.

·       تأثير نامطلوب باد در توزيع يكنواخت آب در اين نوع از روش‌هاي آبياري.

·        كاربرد آب هاي شور و داراي املاح مضر براي برگ ها، امكانپذير نميباشد.

·       محدوديت كاربرد برخي از روش‌هاي آبياري باراني براي آبياري گياهان ساقهبلند مانند ذرت بعلت مشكلات جابجايي بال آبياري.

·        نيازمندي به بهرهبرداران با دانش فني بالا.

·    مهمترين محدوديت اين روش، مالكيت آب و زمين است كه وجه عمده نظام بهره برداري خرده مالكي مي باشد و مستلزم سازماندهي كشاورزان خرده مالك در نظام بهره برداري دسته جمعي است تا اين سيستم قابل مديريت باشد.

انواع ماشین های آبیاری بارانی عبارتند از:

1-     دستگاه ویل موو

2-     دستگاه سنترپیوت

3-     دستگاه لینیر

4-     دستگاه سنترلینیر