شرکت گسترش کشت تهران

شرکت گسترش کشت تهران در سال ۱۳۶۸ تأسیس و در طی  سال های گذشته با جمع آوری اطلاعات فنی و بکارگیری ماشین آلات و روش های تولید و ساخت تعداد بسیار زیادی انواع  قالب ها و با تنظیم اسناد فنی و شناسنامه تولید، موفق به تجمیع توان علمی تولید گردیده، بطوریکه در حال حاضر در بسیاری از تولیدات سیستم های کشاورزی، خودرویی و صنعتی، دارای بالاترین ظرفیت و توان تولید در سطح کشور و در برخی تولیدات در سطح بین المللی می باشد.

شرکت کسترش کشت تهران

اعتقاد به بهبود مستمر و افزایش مداوم سطح رضایت مشتری باور کلیه مدیران و پرسنل سازمان می باشد 

فنی و مهندسی

ویل موو و بهره برداری

بهره برداری اصولی از سیستم:  بهره برداری اصولی از ماشین آبیاری موتوری چرخدار هم در عملکرد مطلوب سیستم و هم در طول عمر آن نقش تعیین کننده دارد. تجارب سال های اخیر استفاده از این سیستم ها در سرتاسر ...

مراحل طراحی  گام اول : انجام آزمايش نفوذپذيري خاک به روش استوانه مضاعفمسئله رواناب يکي از مهم ترين عوامل مديريتي در طراحي سنترپيوت جهت کارکرد اصولي و پايدار سنترپيوت مي باشد . وقوع و يا عدم وقوع ...

سنترپیوت
انواع ماشینهای آبیاری

آبياري باراني یک نوع آبیاری تحت فشار مي‎باشد كه آب را توسط آبپاش ها، به صورت قطرات ريز باران درآورده و در سطح زمين و شاخ و برگ گياهان پخش مي‎كند. با توجه به اين نحوه توزيع آب، روش‌هاي آبياري باراني ...