انواع ماشینهای آبیاری

انواع ماشینهای آبیاری

 

آبياري باراني یک نوع آبیاری تحت فشار ميباشد كه آب را توسط آبپاش ها، به صورت قطرات ريز باران درآورده و در سطح زمين و شاخ و برگ گياهان پخش ميكند. با توجه به اين نحوه توزيع آب، روش‌هاي آبياري باراني داراي مزايايي به شرح زير ميباشند :

·       امكان استفاده در اراضي پرشيب با توپوگرافي نامناسب.

·        امكان استفاده در اراضي با عمق خاك زراعي كم كه عمليات تسطيح با مشكل مواجه ميباشد.

·       امكان استفاده در اراضي كه عمق خاك زراعي بدليل بالا بودن سطح ايستابي و كم عمق بودن لايه غيرقابل نفوذ محدود باشد.

·       امكان استفاده در اراضي با نفوذپذيري زياد (بافت بسيار سبك).

·        توزيع يكنواخت آب آبياري در تمام نقاط مزرعه.

·        امكان استفاده براي گياهاني كه عمق توسعه ريشه آنها كم و در نتيجه عمق آب آبياري نيز محدود ميباشد.

·        تلفات كمتر زمينهاي زراعي بدليل حذف انهار آبياري.

·        صرفهجويي در نيروي كار در سيستمهاي پيشرفته آبياري باراني.

·        امكان استفاده براي جلوگيري از يخبندان در هواي سرد و خنك كردن محيط گياه در هواي گرم.

·        سهولت آبياري شبانه در سيستمهاي پيشرفته آبياري باراني.

·        امكان استفاده از آبياري بارانی با هر عمق و دور آبياري (مديريت آبياري).

·        بالا بودن راندمان كاربرد آب آبياري.

·        كمك به رشد بهتر گياهان با تلطيف محيط اطراف گياهان.

روش‌هاي آبياري باراني داراي محدوديت‌هايي نيز مي‌باشند كه مهمترين آنها بشرح زير مي‌باشد :

·        هزينه سرمايهگذاري اوليه نسبتاً زياد.

·        هزينه نگهداري و بهرهبرداري زياد بعلت نياز به مصرف انرژي و نياز به وسايل جانبي.

·        در خاك هاي با چسبندگي زياد حركت دستگاه هاي آبياري يا جابجايي بال هاي آبياري توسط كارگر با مشكل مواجه ميباشد.

·        سموم آفتكش و قارچكش را از روي برگ ها ميشويد.

·        ابتلا به بيماري هاي گياهي در بعضي از گياهان بدليل افزايش رطوبت اطراف گياهان بيشتر ميباشد.

·       تأثير نامطلوب باد در توزيع يكنواخت آب در اين نوع از روش‌هاي آبياري.

·        كاربرد آب هاي شور و داراي املاح مضر براي برگ ها، امكانپذير نميباشد.

·       محدوديت كاربرد برخي از روش‌هاي آبياري باراني براي آبياري گياهان ساقهبلند مانند ذرت بعلت مشكلات جابجايي بال آبياري.

·        نيازمندي به بهرهبرداران با دانش فني بالا.

·    مهمترين محدوديت اين روش، مالكيت آب و زمين است كه وجه عمده نظام بهره برداري خرده مالكي مي باشد و مستلزم سازماندهي كشاورزان خرده مالك در نظام بهره برداري دسته جمعي است تا اين سيستم قابل مديريت باشد.

انواع ماشین های آبیاری بارانی عبارتند از:

1-     دستگاه ویل موو

2-     دستگاه سنترپیوت

3-     دستگاه لینیر

4-     دستگاه سنترلینیر

 

 

تهران خیابان ملاصدرا جنب بیمارستان بقیه الله پلاک 208 طبقه دوم واحد 5

تلفن وفاکس : 982188613525+ 982188613646+

تلفن همراه :   989122151646+

کدپستی :            1435916434

 

 

 

 

          

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید