سنترپيوت

سنترپيوت

نگهداري و بهره برداي  از دستگاه سنترپيوت

يکي از اصول مهم و اساسي در موفقيت پايدار سيستم هاي آبياري تحت فشار، نگهداري و بهره برداري اصولي و صحيح از سيستم مي باشد . نگهداري و بهره برداري از سيستم ها بسته به نوع سيستم متفاوت مي باشد. از آنجائيکه دستگاه سنترپيوت ، يک دستگاه با ويژگي هاي خاص خود بوده و نيروي محرکه آن نيروي برق مي باشد لذا دستورالعمل نگهداري و بهره برداري خاصي را نيز دارا مي باشد که شامل نحوه نگهداري و بهره برداري از برج مرکزی، اسپن، آبپاش ها و واحد فرمان مي باشد .

 

برج مرکزی

در اين زمينه مي بايست به طور مستمر وضعيت برق و سيم هاي برق پمپ و کابل برق و کليد قطع و وصل برق و ميکرو سوئيچ حفاظتي را کنترل نمود . همچنين کنترل فشار هواي چرخ ها نيز مي بايست انجام شود. کنترل تجهيزات اتصال به زمين ، روغن کاري قطعات متحرک و کنترل تمام پيچ و مهره ها و اطمينان از محکم بودن آنها از ساير نکاتي است که در اين زمينه مي بايست مدنظر قرارگيرد .

 

اسپن ها ( دهانه ها )

در اين زمينه مي بايست تمام فلنج ها و ساير اتصالات را دائماً کنترل نمود و در صورت نياز نسبت به سفت کردن آنها اقدام نمود. همچنين کنترل کابل برق و اتصال صحيح نيز مي بايست انجام شود.

 

آبپاش ها

به منظور کارکرد صحيح آبپاش ها مي بايست فشار پيوت را کنترل نمود تا  از تامين فشار کارکرد آبپاش ها اطمينان حاصل شود . بازبيني از عملکرد پمپ بوستر و آبپاش انتهائي و سالم بودن نازل هاي آبپاش ها نيز از نکات مهمي است که مي بايست مد نظر قرارگيرد . همچنين کنترل و سفت کردن آبپاش ها و نازل هاي آنها و کنترل راحت و آسان حرکت کردن آبپاش ها نيز مي بايست انجام شود.

 

واحد فرمان

به ازاي هر اسپن (دهانه) يک واحد فرمان در دستگاه تعبيه شده تا حرکت و ميزان حرکت هر اسپن را کنترل نمايد . به منظور عملکرد صحيح واحد فرمان مي بايست کارهاي زير انجام شود :

1-     کنترل کابل هادي موتور از نظر سالم بودن

2-     کنترل يا تعويض روغن جعبه گيربکس

3-     کنترل واشرها و اتصالات گيربکس

 

گيربكس ها ( نگهداري مستمر )

بعد از اولين فصل استفاده ، روغن گيربكس چرخ ، سال به سال نياز به تعويض ندارد . توصيه مي شود كه تحت شرايط كاري ويژه ( 500 تا 1000 ساعت در سال ) يا هر سه سال يا بعد از سه هزار ساعت كار روغن به طور كامل تعويض شود .

مهم : ضروري است كه در پايان هر فصل كاري ، گيربكس ها از هر روغن آلوده يا متراكم شده اي كه ممكن است در گيربكس جمع شده باشد خالي و مجددا"روغن آن را به سطح طبيعي برسانيد و پر كنيد .

 

 

 

موتورهاي چرخ دنده اي برقي

بعد از هر فصل كاري ، روغن را از هر موتور چرخ دنده برقي مطابق مراحل زير خالي كنيد .

 الف – درپوش خروجي روغن را باز كنيد ( توسط آچار آلن ) و به طور كامل روغن را خارج كنيد.

ب _درپوش خروجي را ببنديد و با روغن استاندارد و مخصوص آن را پر كنيد .

ج - جعبه چرخ دنده را تا ته درپوش نشان داده شده از روغن پر كنيد( تقريباً به گنجايش يك ليتر)

 

تراز كردن دستگاه

دستگاه در هنگام نصب بايد تراز شود و بنا به دلايل مختلفي تراز دستگاه و تنظيم آن ضروري است . تراز بودن يك عامل بسيار مهم در كار دستگاه است . عدم تراز ماشين سبب وارد شدن فشار زياد به دستگاه مي شود كه نتيجتاً سبب آسيب هاي ساختاري به دستگاه شده و از عمر مفيد موتور و گيربكس مي كاهد . مثال هايي از اين فشارهاي آسيب زننده بيان مي شود :

 

كمان خارجي (خميدگي بازوها )

اين انحناء مي تواند به علت كشش داخلي بيش از حد باشد كه سبب آسيب ساختاري مي گردد .

 

كمان داخلي (عقب )

اين حالت بسيار خطرناك است چرا كه باعث ايجاد فشار به تمام دستگاه مي شود . هنگاميكه بازوها فشرده مي شوند ، استحكام خود را از دست مي دهند .

 
 

 

 

 

 

1 – جهت كشيدن

2 – جهت فشار

3 – چرخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه : فشارهايي از نوع كمان داخلي قابل تحمل نيست اما فشارهاي جزئي از نوع كمان خارجي را دستگاه تا حدي مي تواند تحمل كند .

 

 

 

فشار چرخ ها :

فشار مناسب چرخ ها ، بسيار مهم است . حركت با فشار كم در چرخ ها باعث صدمه ديدن آنها واخلال در حركت مي شود. حداقل سه بار در سال فشار تايرها را كنترل كنيد . ( يكبار در طي فصل آبياري و ديگري هنگام آغاز زمستان ) .

براي راهنمايي بيشتر جدول زير ارائه مي گردد .

 

فشار برحسب كيلو پاسكال (kpa)

فشار برحسب پوند بر اينچ مربع (ksi)

اندازه تاير برحسب اينچ

207

30

روكش شده 5/24*11

207

30

״       5/22*5/12

152

22

جديد      24*2/11

124

18

״        24*9/14

96

14

״        24*9/16

152

22

״        38*2/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روغن كاري محور چرخنده پيوت :

روغنكاري اين محور با گيربكس جهت جلوگيري از نفوذ آب به داخل آن بسيار مهم است . اين عمل مانع حركت هاي ناگهاني پيوت نيز مي شود . روغن كاري منظم بويژه وقتي كه برگرداننده با صفحه كنترل مدل انتخابي و پيشرفته استفاده مي شود خيلي مهم است . برگرداننده ( نصب شده روي حلقه كلكتور ) نيازمند حركت آرام محور چرخنده براي تغيير مسير دقيق مي باشد اگر محور swivel به خوبي روغن كاري نشود برگرداننده ممكن است نتواند به موقع تغيير مسير دهد . براي جلوگيري از اين اتفاق هر 5 تا 10 بار چرخش در موقعيت هاي مختلف دستگاه آن را گريس بزنيد .

 

روغن كاري توپي كشنده :

اين توپي ها حداقل سالي يكبار بايد گريسكاري شوند به ويژه در فصل پائيز. (چه پيوت كشيده شود يا نشود در خلال فصل نياز است) سوراخ توپي را مطابق جدول زير با گريس پركنيد . هنگاميكه سوراخ توپي پر است ، مقداري گريس به اطراف سوراخ هم بماليد اين كار مانع تجمع آب در توپي مي شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآيند عمليات لازم در فصل زمستان

خالي كردن لوله هاي زير زميني از آب :

لوله هاي زير زميني انتقال آب به پيوت بايد قبل از اينكه دما به زير صفر برسد ، از آب تخليه شوند . دريچه زير زانويي زير را باز كنيد تا مطمئن شويد كه آب داخل لوله رايزر بطور كلي تخليه شده است . هنگاميكه عمل تخليه آب كامل شد ، دريچه را براي جلوگيري از ورود جانوران جونده به آن ببنديد .

 

فرآيند شستشو :

هدف از اين كار جدا كردن ذرات گرد و خاك و آشغال از لوله هاست . تجمع بيش از حد ذرات شن در ماشين سبب افزايش وزن و آسيب ساختاري به دستگاه مي شود .

مراحل شستشو بايد بعد از مراحل زير اجرا شود :

1-     بعد از نصب دستگاه

2-     بعد از تعمير پمپ ها

3-     بعد از انجام تعميرات اساسي

4-     بطور فصلي – قبل از كار با دستگاه و بعد از پايان فصل كار

5-     در موقع لزوم : هنگام ورود ذرات گرد و خاك و غيره به آب و نيز تجمع ذرات در آبپاشها .

خطر : زمانيكه آب در دستگاه جريان دارد ، هرگز دستگاه را نشوئيد هنگامي كه پيوت تحت فشار آب است هرگز دريچه مخزن شن را باز نكنيد .

 

خارج كردن آب از لوله هاي پلاستيكي پمپ بوستر :

مطمئن شويد كه لوله هاي پلاستيكي پمپ بوستر از آب خالي شده و داراي گرد و خاك و آشغال نيستند مطمئن شويد كه خروجي آب باز است .

 

توصيه هايي براي پارك كردن دستگاه

استيل با تغيير دما ، منبسط و منقبض خواهد شد . هنگاميكه پيوت در حال كار است ، اين حالت اجتناب ناپذير است . با اين حال پيوت در مسير حركت چرخ بايد پارك شود.

انقباض به علت ،تراكم استيل باعث آسيب ساختاري در دستگاه مي شود . فشار ناشي از انقباض استيل وقتي طول ماشين افزايش يابد ،تشديد مي شود . دستگاه هايي كه داراي طول 1500 فوت يا بيشتر هستند ، نسبت به اين تنش ها مستعدترند بويژه در جاهايي كه تغييرات دماي زيادي رخ مي دهد (بين 90 تا زير صفر درجه فارنهايت ) و يا هنگاميكه مسير چرخ ناهموار است . اپراتور بايد يكي از روش هاي زير را هنگام پارك كردن دستگاه ر خارج از فصل اجرا كنيد .

1-     پارك ماشين در منطقه اي كه خط سير چرخ ها از بين رفته باشد.

2-     قراردادن تخته هاي چوبي ( ً2 * ً12 ) روي مسير چرخ ها و پارك ماشين به نحوي كه چرخ ها مابين تخته ها قرار گيرند.

3-     پيوت كشنده هر سه چرخ واحد متحرك (drive unit) را در وضعيت كششي قرا دهيد.

4-     توصيه هايي در مورد پيوت هاي لغزنده : زنجيرهاي لنگررا شل كنيد و دستگاه را درمكاني پارك كنيد كه خط سيرچرخ ها ازبين رفته باشد. 

5-    خط سير چرخ ها را از بين ببريد و پيوت را هر ماه 100 تا 200 يارد حركت دهيد. (فقط زماني پيوت را حركت دهيد كه دما بالاي 50 درجه فارنهايت است )

6-   دستگاه هايي كه بازوهاي آنها بيش از 10-8 اينچ است بايد جدا شوند . اين بازوها بايد با زنجير محكم شوند تا امكان انقباض در هواي سرد را داشته باشند .

 

خلاصه عمليات لازم در فصل زمستان :

توصيه هاي كارخانه را كه روي كليه تجهيزات كمكي از قبيل پمپ ها ، مولد توليد برق ، لوله هاي انتقال آب اصلي و لوله هاي پلاستيكي است انجام دهيد (معمولاً شامل روغن كاري ، تميز كردن زهكش ها ، بستن منافذ براي جلوگيري از ورود جانوران جونده و كليه اقداماتي از اين قبيل ) شستن لوله پيوت به همراه تمام زهكش هاي ، هر نوع گرد و خاك و مواد خارجي را خارج و آن را تميز مي كند . كليه دريچه هاي خروجي آب را در جاي خود قرار دهيد و مطمئن شويد كه لوله اصلي بطور كامل زهكشي و از آب خالي شده است . در هر نقطه اي بين پمپ و پيوت كه روزنه اي وجود دارد بايد لوله رايزر در پائين ترين نقطه نصب شود تا بتواند آب را براحتي از لوله اصلي خارج كند .

 

 

تهران خیابان ملاصدرا جنب بیمارستان بقیه الله پلاک 208 طبقه دوم واحد 5

تلفن وفاکس : 982188613525+ 982188613646+

تلفن همراه :   989122151646+

کدپستی :            1435916434

 

 

 

 

          

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید