ویل موو و بهره برداری

ویل موو و بهره برداری

 

بهره برداری اصولی از سیستم:

  بهره برداری اصولی از ماشین آبیاری موتوری چرخدار هم در عملکرد مطلوب سیستم و هم در طول عمر آن نقش تعیین کننده دارد. تجارب سال های اخیر استفاده از این سیستم ها در سرتاسر کشور نشانگر این واقعیت است که حتی در شرایطی که طراحی خوب نبوده و یا حتی اجرای پروژه دارای اشکالات اساسی بوده است، بهره برداران علاقمند و فهیم توانسته اند از سیستم به خوبی بهره برداری نمایند، در صورتیکه در مواردی مشاهده گردیده که با وجود طراحی خوب و اجرای مناسب متأسفانه بهره برداری غلط و غیرمسئولانه از سیستم باعث عدم کارائی لازم سیستم گردیده و حتی یک پروژه را به شکست کشانیده است .

 آنچه مسلم است اینکه مانند هر ماشین مکانیکی دیگر توجه به چگونگی استفاده اصولی و بکارگیری آن می تواند نقش تعیین کننده و مهمی در استفاده مطلوب از ماشین داشته باشد. در این رابطه به توصیه های زیر توجه شود:

-         به توصیه های مندرج در کتابچه طراحی توجه کنید.

-         علاوه بر مدت های تعیین شده برای آبیاری که در دفترچه طرح درج گردیده، دقت کنید چنانچه زمین زراعی دارای بافت سنگین و یا دانه ریز می باشد مدت آبیاری توصیه شده چنانچه ایجاد رواناب می کند و یا به دلیل چسبندگی در مرحله خاک آب جابجائی دستگاه را با مشکل روبرو می کند، حتما" ساعات آبیاری را کاهش دهید.

-         از ترمز در مواقع غیر بهره برداری استفاده کنید.

-         از هرگونه نشتی از اتصالات که باعث کاهش فشار آب می گردد جلوگیری کنید.

-         دقت کنید که همیشه آب بدون مواد معلق وارد سیستم شود.

-         در هر شرایطی توجه داشته باشید که محور دستگاه باید عمود برخط اصلی باشد.

-         دقت داشته باشید که دستگاه به آرامی و نرمی شروع به حرکت نماید.

 

چگونگی جابجائی سیستم

ü      ابتدا آب را با فشار وارد دستگاه کنید تا ذرات خاک و گل و لای جمع شده در داخل دستگاه، از انتهای دستگاه خارج شوند( با بازکردن شیر ته خط).

ü      پس از قطع جریان آب( بستن شیرها) اجازه دهید که آب لوله ها از طریق سوپاپهای تخلیه کاملا" خالی شود.

ü      چنانچه مایل به تسریع در امر تخلیه آب باشید( بخصوص درمرحله خاک آب) می توانید با بازکردن شیرته خط به تخلیه سریع آب در انتهای سیستم کمک کنید.

ü      چنانچه زمین دارای عوارض ناهمگن باشد اجازه دهید که در بخشهای پست زمین نیز آب لوله ها تخلیه گردد. خصوصا" جابجائی در شب حتما" توسط کارگران مسئول و دلسوز انجام گردد تا از بروز مشکلات جلوگیری گردد.

ü      شیلنگ سر دستگاه را از سیستم جدا کنید.

ü      گاهی بطور غیرمنتظره جای قناتهای مخروبه در زمین در اثر آبیاری های گذشته نشست می کند که چرخ های دستگاه ممکن است در آن فرو رود، به این مسئله توجه شود. خصوصا" برای جابجائی دستگاه در شب قبلا" مسیر بازدید شود.

ü      ممکن است پس از مدتی در اثر انحراف اندک سیستم(که به آن توجه نشده)سر دستگاه خصوصا" در جابجائی شبانه به پایه های هیدرانت برخورد کند که بخصوص در روز این مشکل برطرف و در شب مورد توجه قرار گیرد.

ü      چنانچه به هر دلیلی آبیاری بیش از حد انجام شده باشد و چرخها اصطلاحا"به گل نشسته باشد، از جابجائی فوری دستگاه اجتناب کرده فرصت دهید خاک از حالت اشباع خارج شود.

ü      در اثر ایجاد اختلال در حرکت یک انتهای دستگاه، انتهای دیگر دستگاه باید بطور دستی حرکت داده شود تا دستگاه دوباره روی یک خط قرار گیرد. انتهای دستگاه باید بعد از درست شدن موقعیت خط، تراز گردد. این مسأله برای ممانعت از جلو افتادن چرخ ها از موتور محرک در هنگام حرکت، بسیار مهم است. برای صاف کردن دستگاه چنانچه میزان انحراف زیاد نباشد      می توان لوله های قرار گرفته در یک طرف موتور که عقب مانده را چند متر با دست بلند نموده و به جلو برد و لوله های طرف دیگر را به همان میزان به عقب هدایت نمود، بهیچ وجه با ایجاد مانع در یک طرف و حرکت دستگاه سعی در صاف کردن دستگاه نداشته باشید.

 

 

سرویس و نگهداری دستگاه:

ü      پس از اولین راه انداری دستگاه حتما" برای مدتی همراه با جریان آب ته خط را بازبگذارید تا کلیه رسوبات و مواد زائد درون لوله های اصلی و سیستم کاملا" تخلیه گردد.

ü      پس از یک دور کامل آبیاری و پس از راه اندازی حتما" کلیه پیچها خصوصا" روی چرخ ها را آچارکشی کنید.

ü      فیلتر روغن هیدرولیک را پس از یک مدار کامل آبیاری و پس از راه اندازی بازدید و تمیز کنید.

ü      بستگی به کیفیت آب پس از یک مدار آبیاری حتما" با باز کردن ته خط مواد زائد جمع شده در انتهای سیستم را تخلیه کنید. در پایان مدارهای بعدی در صورت وجود مواد زائد در آب این عمل را تکرار کنید.

ü      بازدید مرتب واشرها و لاستیک های آب بندی.

ü      در مواردی ممکن است زه ( باریکه آلومینیومی قطری) موجود در قطر سوپاپ های تخلیه(قطعه آلومینیومی) شکسته شده باشد که در این صورت در اثر فشار آب زبانه لاستیک سوپاپ تخلیه از کوپلینگ لوله رد شده و باعث آب دادن دستگاه می گردد. بنابراین سوپاپ های تخلیه بازدید و در صورت مشاهده شکستگی تعویض گردد.

ü      مشخص نمودن عیب های دستگاه در انتهای فصل آبیاری و باز کردن قطعات برای نصب مجددشان در بهار.

 

بازدید زنجیرهای چرخ :

  کشش زنجیرها را پس از مدتی استفاده، باید زیاد نمود تا خم (شکم یا شلی) آنها کم شود و هر ماه با روغن هیدرولیک یا معادل آن، این زنجیرها را روغن کاری کنید.

سرویس موتور:

روغن موتور را در زمان تعیین شده تعویض نمائید(از روغن موتور 30 استفاده کنید). دقت شود به مقدار کافی روغن ریخته شود، در غیر اینصورت قطع کن مخصوصی در موتور وجود دارد که مانع روشن شدن موتور می شود.

سرویس سیستم هیدرولیک و شاسی :

ü      بر روی شاسی تعدادی گریسخور نصب شده، بعد از هر 3 دور آبیاری آنها را گریسکاری کنید.

ü      زنجیرها را توسط پیچ های تنظیم طبق دستورالعمل تنظیم کنید.

ü      هر ماه یک بار صافی فیلتر هیدرولیک را تمیز کنید، دقت کنید توری پاره نشود.

ü      هر سال یک بار با شروع فصل زراعی روغن هیدرولیک را تعویض نمائید.

ü      سطح روغن هیدرولیک را مرتبا" کنترل کنید.

ü      پیچهای چرخ ها را مرتب بازدید و در صورت شل شدن سفت کنید.

ü      اگر چنانچه در هر شرایطی روغن هیدرولیک کثیف و یا آلوده به آب باشد آنرا تخلیه و مجددا" پرکنید دقت کنید قبل از پرکردن مجدد توری فیلتر را شسته و نصب کنید.

خوابیدن دستگاه برای مدت طولانی

ü      دستگاه را به کنار مزرعه و نزدیکترین منطقه به سازمان مزرعه هدایت کنید.

ü      کمربندهای کوپلینگ ها را باز کنید.

ü      تمام واشرها و لاستیک های فلاپر را باز و در محل مناسب داخل انبار نگهداری کنید.

ü      موتور و سیستم هیدرولیک دستگاه را باز کنید و به انبار منتقل نمائید.

ü      سرلوله ها را بوسیله پلاستیک و یا پارچه بپوشانید، این کار از ورود حیوانات و پرندگان کوچک به داخل لوله ها و تجمع علف ها و خاشاک در درون آن جلوگیری می کند.

ü      زنجیرها و دنده ها را با یک لایه گریس معمولی بپوشانید.

ü      در مناطقی که اراضی دارای شوری ویا املاح زیاد آهکی می باشد، در صورت نگهداری دستگاه بصورت باز شده (قبل از نصب) از تماس مستقیم لوله های آلومینیومی با زمین بصورت بلاواسطه جدا" خودداری گردد زیرا باعث سوراخ شدن ( خوردگی ) لوله ها می گردد. در مورد چرخ ها و سایر قطعات نیز عینا" احتیاطات لازم بعمل آورده شود. در این رابطه یا لوله ها و قطعات روی پالت گذاشته شود و یا با گذاشتن چند قطعه آجر و استقرار تخته روی آن فاصله لازم با زمین ایجاد گردیده و سپس لوله هاو قطعات روی آن گذاشته شود.

توصیه می شود که در طول خوابیدن دستگاه تعمیرات و تغییرات اساسی مورد لزوم انجام گردد تا در فصل جدید زراعی دستگاه کاملاً آماده بهره برداری باشد.

 

 

تهران خیابان ملاصدرا جنب بیمارستان بقیه الله پلاک 208 طبقه دوم واحد 5

تلفن وفاکس : 982188613525+ 982188613646+

تلفن همراه :   989122151646+

کدپستی :            1435916434

 

 

 

 

          

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید